KURUMSAL
KURUMSAL
Başkanın Mesajı
 • DAHA ÇOK ÜRETİM DAHA ÇOK İSTİHDAM
 • Planlı büyümenin ve nitelikli üretimin kalesi olan Organize Sanayi Bölgeleri, gerek ülke istihdamına gerekse sanayileşmeye sağladığı katkı ile hepimizin milli davasıdır. Nitekim biz de bayrağı elimize aldığımızdan bu yana ülkemiz için durmadan çalışmayı ve üretmeyi misyon edindik.
 •  
 • Birçoğumuzun 25 m2’lik atölyelerde başlayan üretim aşkının bugün İTOSB’da 10.000’lerce m2’lik sanayi tesislerine dönüştüğünü, 100’lerce 1000’lerce çalışana ev sahipliği yapan istihdam kaleleri olduğunu ve 1 milyar dolar seviyelerinde ticaret hacimlerine ulaştığını görmek hayatta aldığım en büyük ödüllerdendir.
 •  
 • Ülke sanayisinin gelişimine üst hedef koymadığımız için durmadan üretim yapmaya,  bıkmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.
 •  
 • Organize Sanayi Bölgemizde bulunan Sanayicimizin yatırım maliyetlerini arttırmamak ve fabrika yatırımlarına teşvik etmek için inşaat, iskan ve çalışma ruhsatı harçları da dahil olmak üzere bu zamana kadar hiçbir harç ücreti alınmamış ve bundan sonrada alınmayacaktır.
 •  
 • Ayrıca Sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla elektrik, su gibi tüm alt yapı hizmetlerini en uygun fiyatlarla sanayicimize vererek üretimlerin, istihdam ve ihracatın artması ilke edinilmiştir.
 •  
 • Sanayiciler olarak bizler milli görevimizi yerine getirmek için durmadan üreterek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Sanayicimizde bu davaya destek olarak elini üretimden ve yatırımdan çekmeyip, üretime ve yatırıma devam etmektedir.
 •  
 • Yenilikçi ve Çevreci OSB olarak hem üretimde sanayicimizin yanında olduk, hem de üretirken oluşabilecek sorunların uzun vadede çözümleri için çalışmalar yaptık. Bilimsel yaklaşımlar ile inovasyonu en majör bireyden başlayarak tüm OSB’ye yaydık. Sanayicimizin üretimlerinin katma değerini arttırmak için Üniversite-Sanayi işbirliklerimizle yeni ürün ve yeni pazarlar oluşturup, ihracatımızı artırıyor ve daha güçlü adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 •  
 • Organize Sanayi Bölgemizde sadece yapısal konularda değil teknik konularda da değerli sanayicilerimizin yanında olarak büyümelerine, üretmelerine ve gelişmelerine katkı sağlamaktayız. Şahsi olarak dahi birçok sanayicimizin üretim prosesleriyle bile ilgilenerek onlara teknik ve her konuda destek oluyoruz. Bu bağlamda ülkemizdeki tüm sanayicilerimizin ortak problemi olan ara eleman ihtiyacınıda göz önünde bulundurarak 2007 yılından bu yana İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’mizde yetiştirdiğimiz gençlerimizi meslek sahibi yaparak sanayicilerimizin ihtiyacı olan ara elemanı istihdama kazandırmaktayız. OSB’mizde Teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi bir arada vererek çalışkan, yetenekli ve mesleki tecrübeyi daha okul sıralarında öğrettiğimiz nesiller yetiştirmekteyiz. Geçlerimizin nitelikli istihdama katılmasıyla nitelikli ürün hacmimiz artmaktadır.
 •  
 • Ayrıca sanayicimizin doğayı ve çevreyi koruyarak üretim yapması için konusunda uzman bir teknik ekiple bölgemiz için 7/24 desteğimizi sürdürmekteyim. 4.000 m³/gün kapasiteli Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizin gerek kuruluş, gerekse işletme aşamasında sanayicilerimizden hiçbir maddi bedel alınmamış, tüm sanayicilerimizin bu sayede çevre maliyetleri minimuma çekilerek sanayicimizin rekabet gücü arttırılmıştır. Arıtma Tesisimizde yılda 1 Milyon m3 atıksu arıtılarak gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olan çevremiz korunmaktadır. Yaptığımız çevre yatırımları ve yaklaşımlarımız sonucu da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2015 yılında Çevreci Tesis Ödülü İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi olarak tarafımıza verilmiştir.
 •  
 • OSB’miz milyar dolarlık ticaret hacmi ile iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor, 50.000 adet ağacıyla, peyzaj düzenlenmesi yapılmış yeşil alanlarıyla, limit değerlerin oldukça altında olan ve her yıl düzenli yaptırdığımız hava kalitesi modellemesi, sıfır emisyon politikasıyla, gürültü yönetim planıyla, görev edindiğimiz çevreci misyonumuzla ve çevreye dost üretimiyle çevre dostu organize sanayi bölgesi olarak üretmeye devam ediyoruz.
 •  
 • İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ve şahsım, yorulmadan üretmeye devam ederek var olan refah seviyesini arttırmak en büyük ilkemiz olup bundan sonra da üreterek milli ekonomiye katkı yapmaya devam edeceğiz.
 •  
 • Çevreci ve katma değerli üretimleriyle ön plana çıkan OSB’miz için Çevre Dostu OSB sloganı ve Üreterek Büyüyen OSB hedefiyle daha güçlü, daha büyük sanayi tesislerine sahip ve daha nitelikli üretim yapmak için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz.                                                                     
 •                                                              Recep Bilal HANCI
 •                                               Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı