HİZMETLER
HİZMETLER
İnşaat Ruhsatı - İskân Ruhsatı - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İstanbul’un endüstriyel güç unsuru olan Tuzla’da çarklarını döndüren, üreterek büyüyen, ülkemiz ihracatına katkı sağlayan nitelikli sanayicilerin kalesi İstanbul Tuzla OSB olarak Kuruluşumuzdan bu yana yatırım yapan sanayicimizi desteklemek, üretim ve istihdamı arttırmak adına hiçbir ruhsat harcı (inşaat ruhsatı, İskân ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı) almamıştır.

İstanbul’da İnşaat Ruhsatı, İskân Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aşamasında dahi hiçbir harç bedeli alınmayan İTOSB Ülke sanayimize örnek gösterilmektedir. Verilen bu hizmetlerin bedellerini yasa gereği OSB'lerin alma yetkisi olmasına rağmen, Bölgemizde yatırıma başlayan üyelerden hiç bir Ruhsat Harcının alınmaması ve üyelerin ödemesi gereken plan ve projelerin onaylanma giderlerinin karşılanması gibi Yatırımları teşvik etmek anlamında örnek oluşturan uygulamamız İTOSB var oldukça devam edecektir.