DUYURULAR
DUYURULAR
Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hk.

Sayın Katılımcımız,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Siciline son kayıt tarihi 6 ay uzatılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.12.2019 tarihinde yayınlanan Kararı uyarınca;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.