DUYURULAR
DUYURULAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Hk. (Önemli)

Sayın Katılımcımız,

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı  İş Müfettişleri 27.01.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz için bilgilendirme denetimi gerçekleştirmiş olup, bölgemizde faaliyet gösteren tüm firmaların 2020 yılı içinde ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’’ kapsamında işyeri denetimlerinin yapılacağını resmi yazı ile tarafımıza bildirmişlerdir.

Şubat ayı itibarı ile başlayarak 2020 yılı sonuna kadar devam edeceği bildirilen          ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’’ kapsamındaki denetimlerin (Az Tehlikeli / Tehlikeli / Çok Tehlikeli) Tehlike sınıfı ve sektör ayrımı yapılmadan bölgemizdeki tüm firmalarda gerçekleştirileceği bilgisi edinilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı İş Müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde özellikle aşağıda belirtilen hususların irdeleneceği, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında belirtilen hususların dışında ilave konularında sorgulanabileceği belirtilmiştir. 

 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmet sözleşmeleri,
 • Çalışanların kayıtlılık durumu (yabancı uyruklu çalışanlar dahil),
 • İş Sağlığı ve Güveliği mevzuatı kapsamında eğitim planları ve personel eğitimleri,
 • İş Sağlığı ve Güveliği kapsamında personelin organizasyon yapısı ve görevlendirilmesi,
 • Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve İlkyardımcı sertifikaları,
 • Risk Analizi ve Değerlendirme çalışmaları,
 • Acil Durum ekipleri, Acil Durum planları, Acil kaçış planları ve ilişkili ek çalışmalar,
 • İş Sağlığı ve Güveliği kapsamında çevresel risk analizi değerlendirme çalışmaları,
 • İtfaiye uygunluk raporu, yangın tesisatı ve ilişkili tesisatların periyodik kontrolleri,
 • Yangın eğitimi ve tatbikat kayıtları,
 • Patlamadan korunma dökümanları hazırlanması ve aksiyon planları oluşturulması,
 • Yangın, Parlama ve Patlama konularında önlem alınması,
 • Kimyasal maddeler ile yapılan çalışmalarda tedbir ve önlemlerin alınması,
 • İş Ekipmanları kapsamındaki (Basınçlı kaplar, vinçler, kaldırma araçları vb.) tüm ekipmanların periyodik kontrolleri,
 • Elektrik iç tesisat ölçümleri ve Topraklama ölçümlerinizin düzenli olarak yapılması ve buna uygun koşulların sağlanması, 
 • Makina ve İş Sahasının kullanımında İş Sağlığı ve Güveliği kapsamındaki tedbir ve önlemlerin alınması ve sürekli muhafaza edilmesi,

Yukarıda belirtildiği gibi 2020 yılı içinde İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmış olan denetimler sırasında olumsuz bir durumla karşılaşmamanız adına çalışmalarınızı gözden geçirmeniz, bilgi edinerek gerekli tedbir ve önlemleri yerine getirmeniz konusunda;

Gereğini önemle rica ederiz.