DUYURULAR
DUYURULAR
Atık Beyanları Hk

 İlgi a) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği      

        b) 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği      

Bilindiği üzere sınai ve ticari faaliyetlerinizden kaynaklı, işletme tesisinizde Tehlikeli/Tehlikesiz nitelikte çeşitli atıklar oluşmaktadır. Söz konusu atıkların tamamı ilgi (b) hükümlerine göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre Lisanslı Geri Kazanım/ Bertaraf tesislerine, üretici olarak tarafınızdan sevk edilmelidir.

İlgi (a) yönetmeliğin ‘’Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri’’ başlığı altında Madde 9- ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla sorumlu olduğu hükmü yer almaktadır.

İlgi (a) yönetmelikte belirtildiği gibi Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık kapsamına dahil olan atık beyanlarınızın, web tabanlı Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne http://ecbs.cevre.gov.tr girişleri en geç 2024 Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Ayrıca tesisinizde oluşan veya oluşması muhtemel endüstriyel nitelikli atık suların ön arıtma yapılması veya kaynağında biriktirilerek taşıma yolu ile atıksu arıtma tesisine sevk edilmesi gerekmektedir. Altyapı hatlarına verilmesi yasak olan endüstriyel atık sularınızın yıl içinde işlem yapılan bertaraf belgeleri, atıksu taşıma pusulaları ve bertaraf sözleşmelerinin tarafımıza sunulması gereklidir (entegre çevre bilgi sistemine bildirim yapılmayan atıksular)    

Yıllık süreçlerde yapılan bu çalışmaların önemini hatırlatır, 2024 Mart ayı sonuna kadar yapılacak atık beyanlarınızın çıktısını tarafımıza bildirmeniz hususunda;

Gereğini önemle rica ederiz.