HABERLER
HABERLER
OSB'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Hk.
OSB'lerin Sorunları ve Ãözüm Ãnerileri Hk.
  • Haber Kaynağı : Sanayi Gazetesi
  • Haber İçeriği : OSB Sorun ve Çözümleri Hk.
  • SİNERJİ YARATAN GÜÇ BİRLİĞİ
  • İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği ve Bakan Faruk Özlü’nün de katıldığı toplantıda, OSB’lerin çalışma koşulları ele alındı ve ortak çözümler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. OSB’ler, ihtiyaçlarını karşılamayan OSB mevzuatının değiştirilmesini istediler.
  •  
  •  
  • Ortak öneriler
  • Sanayi üretiminin planlı gücü ve katma değerli üretimin adresi OSB’ler, mevzuattan kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yle bir araya geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize edilen “İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıda, İstanbul’da yerleşik 8 OSB’nin yöneticilerinin ortak talepleri sıralandı.  Toplantıda, OSB’ler tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilerek, Bakan Özlü’ye ilk elden iletildi. Sanayicilerle bir araya gelme fırsatı yakalayan Bakan Özlü ve bürokratlar, OSB’ler tarafından aktarılan sorunları dikkatle dinlediler. OSBÜK ve aynı zamanda İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Ünsal da üretim ve ihracat kapısı OSB’lerin Türkiye ekonomisi için sağladığı faydaya dikkat çekti.
  • Geniş katılım
  • İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Özlü’nün yanı sıra Bakanlığın üst düzey bürokratları, OSBÜK’ü temsilen OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal ve İstanbul’daki OSB’ler ile bölge kooperatifleri yönetim kurulları da katıldı. Toplantıda, İkitelli OSB Başkan Vekili Şaban Gülbahar, Beylikdüzü OSB Başkanı Adnan Keleşoğlu, İstanbul Deri OSB Başkanı Celal Kopuz, İstanbul Kimya Sanayicileri OSB Başkanı Melek Aras, Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez, Dudullu OSB Başkanı Bahri Murat Önay ve İstanbul Tuzla OSB Başkanı Recep Bilal Hancı hazır bulundu.OSBÜK ve aynı zamanda İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Ünsal, OSB’lerin ihracat kapısı olduğunu ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını kaydetti. 


Anadolu’dan farklı yapı
Toplantıda İstanbul’un 8 OSB’si adına kürsüye çıkarak konuşan İstanbul Tuzla OSB Başkanı Recep Bilal Hancı, OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Hancı, İstanbul’daki OSB’lerin OSB olmadan önce sanayi siteleri, kooperatif olarak kurulduğunu, kuruluş özellikleri, parsel büyüklükleri ve mevcut yapılaşmalarının Anadolu’daki hemen hemen tüm OSB’lerden farklı konumda olduklarını söyledi. Bu nedenle OSB mevzuatlarının ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çeken Hancı, “Biz İstanbul OSB’leri olarak mevcut uygulama, yönetmelik ve mevzuatla ilgili bize göre eksik olan, uygulamayla örtüşmeyen konularla ilgili çözüm önerimizi arz ediyoruz”  dedi.
OSB’ler mağdur
Recep Bilal Hancı, en önemli konularının bir binada birden fazla sanayici bulunmasıyla ilgili düzenleme olduğunu ifade etti. OSB Uygulama Yönetmeliği’nde 2012 yılında yapılan değişiklik ile OSB’lerde bir parselde birden fazla katılımcının faaliyet göstermesi ve çalışma ruhsatı almasının engellendiğini dile getiren Hancı, belediye ve il özel idarelerinin yönetimindeki parsellerde böyle bir uygulamanın olmadığını ancak OSB’lerin bu konuda mağdur olduğunu söyledi. Hancı, “Belediye veya il özel idarelerinin yetki alanında bulunan sanayi siteleri veya parsellerinde olduğu gibi bir parselde birden çok sanayicinin üretim yapmasına izin verilmesi için OSB mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılmasına ivedilikle ihtiyacımız vardır” diye konuştu.
Emlak vergisi indirimi
İstanbul’daki OSB’ler adına konuşan Recep Bilal Hancı, OSB’lerin belediyelerden hiçbir hizmet almamasına rağmen OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların belediyelere emlak vergisi ödediğini söyledi. Buna rağmen belediyeler tarafından OSB’lerin arsalarının yörenin en yüksek rayiç bedeli olarak tespit edildiğini dile getiren Hancı, “OSB firmalarının teşvik edilmesi amacıyla OSB katılımcılarının emlak vergisinden muaf tutulmaları gerekli ve faydalı olacaktır. Kar amacı gütmeden kamu hizmetinde kullanılan arıtma tesisi, güvenlik merkezi, bölge müdürlüğü gibi OSB’ye ait binalar dahi mevcut mevzuat kapsamında emlak vergisine tabidir. OSB'lerde Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısında emlak vergisi indirimi yapılması planlanmış olup, emlak vergisinin tamamen kaldırılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz” dedi.

Bodrum ve çatı sıkıntısı

İstanbul Tuzla OSB Başkanı Hancı, OSB Uygulama Yönetmeliği gereği OSB’lerde bodrum katların emsal hesabına dahil edildiğini ancak bunun bodrum katlar hem inşaat maliyeti, hem üretimin zor oluşu sebebiyle sanayiciye ağır yükler getirdiğine dikkat çekti. OSB'lerde bodrum katlar emsale dahil edilirken bağlı bulundukları belediyelerde bodrum katların emsal dışı olduğunu vurgulayan Hancı, ayrıca OSB’lerde yer alan firmaların yağmur ve kar suyu izolasyonunu sağlamak amacıyla sanayi yapılarının üzerine minimum eğimlerde çatı yaptıklarını anımsattı. Hancı, “Yalnız İstanbul gibi sanayi alanı çok kısıtlı olan şehirlerde bu alanlar üretim hariç ofis, mescit ve sosyal alanlar gibi kullanılabilmelidir. Mevzuat güncellemeleriyle bu alanların emsal harici tutularak sanayiciye daha çok üretim alanı kazandırmanın yolları açılmalıdır” diye konuştu.

Doğalgaz indirimi
Hancı, OSB’lerde doğal gaz kullanımının üretim için çok önemli olduğuna değinerek, geçmişte yapılan OSB’lere yüzde 5 indirim uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi. Asansör ruhsatlarının da eskiden OSB’ler tarafından verildiğini belirten Hancı, bu yetkinin belediyelere geçmesinin maliyet ve süre açısından sorun oluşturduğunu ifade etti. Hancı, OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu görev süresinin de 2 yıldan 4 yıla çıkarılması gerektiğini söyledi. Hancı ayrıca, çalışma ruhsatı, OSB’lerin müktesep hakları, müteşebbis heyet görev süresi, OSB’lerin kamusal nitelikleri ve OSB’lerin parsel devri hakkında sorunlarını da dile getirdi.


"Ömer Ağabey"den pozitif enerji
Sanayicinin “Ömer Ağabeyi” Ömer Ünsal, OSB’ler arasında koordinasyon sağlayan ve sorunların çözüme kavuşturulmasına öncülük eden OSBÜK’ün misyonunu anlattı. OSBÜK’ün OSB'ler ve Bakanlık arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Ünsal, sanayicinin en çok sıkıntı yaşadığı sorunlar olan, “sanayi tesislerinde birden fazla iş yeri açma ve çalışma izni verilmemesi”, “imar parsellerinin emsal uygulamaları” ve “doğalgaz bedellerinde indirim” konularının bir an önce çözüme kavuşturulacağına inandığını söyledi.

Köprü görevi
Ömer Ünsal,  OSBÜK’ün, kurulduğu günden bu güne kadar, OSB’lerin pek çok sorununun yasal yönden çözüme kavuşturulmasında öncülük ettiğini kaydetti. Ünsal, OSB Bölge Müdürleri İstişare Kurulu’nun yaptığı çalışmalar sonucu Yönetim Kurulu süzgecinden geçtikten sonra netleştirilen çözüm önerilerinin toplantıda dile getirildiğini kaydetti. OSB'ler ve Bakanlık arasında güçlü bir köprü vazifesi gören OSBÜK’ün, OSB'lerin yükünü hafifletmeye çalıştığını anlatan Ünsal, “Bu manada planlı sanayileşmenin en iyi modelleri olan OSB'lerimizin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracat kapısıdır. Dolayısıyla ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmamızı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

1,7 milyon çalışan
OSBÜK ve aynı zamanda İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal, Türkiye’de toplam 307 OSB’nin 295’inin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olduğu bilgisini verdi. Ünsal, “Toplam 1 milyon 700 bin çalışana sahip OSB’lerde 50 bin sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. İstanbul’da ise sekiz OSB faaliyet gösteriyor ve yüzde 90 doluluk oranına sahip. Toplam yüzölçümü 20 milyon metrekare, 340 bin çalışana sahip bulunuyor” diye konuştu. Ünsal, “Mevcut 307 OSB’nin 240’ı karma OSB (yüzde 78), 41’i ihtisas OSB (yüzde 13), 12’si tarıma dayalı ihtisas OSB, 12’si ıslah OSB ve 2’si de özel OSB’dir. İşletme aşamasında 227 OSB (yüzde 73), altyapı inşaatı aşamasında 36, kamulaştırma aşamasında 21, planlama aşamasında 21 ve yer seçimi aşamasında da 2 OSB var” dedi.

Yeni OSB talebi
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, açılış konuşmasında, İstanbul’da yerleşik olmayan, tabiri caizse göçebe olmak zorunda bırakılan bir sanayinin var olduğunu belirterek, İstanbul’a iki yeni OSB kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çağdaş bir anlayışla hazırlığını yaptığı yeni nesil OSB’ler konusundaki çalışmaların, sanayinin dönüşümüne büyük katkı yapacağını dile getiren Bahçıvan, “Biri Avrupa, diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulması teşvik edilmelidir” dedi. Söz konusu yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz.” 
Sanayi 4.0’a uyumlu
İSO Başkanı Bahçıvan, fikri İSO tarafından geliştirilen ve Üretim Reform Paketi’nde yer alan sanayi arazilerinin uzun dönemli kiralanabileceği bir modelin, İstanbul’a yeni kurulacak OSB’lerde hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti. Yeni nesil OSB’lerde teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezleri bulunması, üniversite-sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, “Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonu odağına alan böyle bir yaklaşım, Sayın Bakanımızın çok önem verdiği, sanayimizin yarınları için asla kaçırmamamız gereken sanayi 4.0’a da uyum sağlamamıza zemin hazırlayacaktır” diye konuştu.