HABERLER
HABERLER
Milli Seferberlik Toplantısı Hk.
Milli Seferberlik Toplantısı Hk.
 • Haber Kaynağı: Tuzlapress
 • Haber İçeriği : Milli Seferberlik Toplantısı Hk.
 • Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ Tuzla'da Tüm Hızı ile Devam Ediyor...
 • Tuzla Kaymakamlığı  himayesinde  ‘’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ kapsamında Tuzla’daki Sanayicilerimize Yönelik Bilgilendirme Toplantılarına Devam Ediliyor.
 • Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ve Başbakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın yürütümünde  ‘’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ kapsamında Tuzla ilçesinde bulunan İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde; 15 Mart 2017 Çarşamba günü OSB’de yer alan sanayicilerimize yönelik olarak İŞKUR’un programları ve istihdam teşviklerinin tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 • İTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal HANCI ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya sanayicilerimiz, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı  Av. Mehmet ÇELİKEL, Tuzla İŞKUR Şube Müdürleri Naciye AYDIN ve Fahri ACAR ile İŞKUR personeli katıldı. 
 • Açılış Konuşmasında İTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal HANCI: ‘’Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini, bunun için işsizliğin azaltılması-istihdamın arttırılması başta olmak üzere sanayiler olarak kendi üzerlerine düşeni devletin de desteğiyle yapacaklarını ve Tuzla İŞKUR personelinin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti’’ ifade etti.
 • Ardından İŞKUR Tuzla Hizmet Merkezi Şube Müdürü Fahri ACAR; sanayicilerimize, İŞKUR’un pasif programları olan İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu, İş Kaybı Tazminatı ve Yarım Çalışma Ödeneği hakkında kısa bilgiler sundu. İŞKUR’un Aktif İşgücü Programlarından olan Mesleki Eğitim Kursları, Çalışanların Mesleki Eğitimi ile MYK Belge Zorunluluğu ve sınavda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazananların sınav ücreti ile belge masraflarının İŞKUR tarafından karşılandığı bilgilerini sanayicilerimize aktaran Tuzla İŞKUR Şube Müdürü Fahri ACAR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ve 09 Şubat 2017 tarihinde 687 sayılı KHK ile yasalaşan İstihdam Teşviği hakkında detaylı bilgiler verdi:
 • ‘’Sanayicilerimiz, devletin kendilerine sunduğu imkan ve teşviklerden tam olarak yararlanabilmek için bugünden itibaren işe almayı düşündükleri kişileri önce İŞKUR’un finanse ettiği İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında işe alabilirler. Böylece Tuzla’da bulunan OSB’lerdeki fabrikalarda uygulanagelmekte olan İEP sayesinde sanayicilerimiz ilk 3 ay personel maliyetine katlanmadan aradıkları nitelikli işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşacaklar.
 • En az 2 sigortalı çalıştıran tüm işyerlerimizde İşbaşı Eğitim Programı  (İEP) uygulanabiliyor. İş tecrübesi, deneyimi bulunmayan yeni mezunlar ile diğer tüm işsizlerimiz, işbaşında çalışarak tecrübe deneyim kazanıyor böylelikle daha kolay istihdam edilebiliyorlar.
 • İşverenin sigortalı çalışan sayısının %30’una kadar işsizi Program kapsamında çalıştırabilir. Örneğin 50 sigortalı çalışanı bulunan işveren aynı zamanda 15 işsizi, 100 çalışanı bulunan işveren 30 işsizi İEP kapsamında 78 fiili işgününe diğer bir deyişle 3 aya kadar çalıştırabilir. İEP kapsamında Katılımcılar; günde en az 5, en çok 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere haftada en fazla 6 gün işyerinde çalışarak deneyim kazanabilirler. Vardiyalı çalışılan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi halinde vardiyalı olarak program uygulanabilir.
 • Bu program kapsamında 15 yaşını doldurmuş tüm işsizlerimiz ve öğrencilerimiz yararlanabilir. Ancak işsizlerimizin, Program kapsamında çalışmaya başlama tarihinden önceki son üç ay işsiz olma şartı var. Buna rağmen son üç ay içerisinde toplu veya aralıklı olarak 10 güne kadar sigorta primi bulunan işsizlerimiz de programdan yararlanabiliyor.         
 • İŞKUR, İEP kapsamında çalışan Katılıcıya çalıştığı her fiili işgünü için 54 TL  ödeme yapıyor. Bir ayda 26 fiili iş günü çalışan Katılımcıya Asgari Ücretin neti olan 1.404 TL ödeme yapılıyor. Aynı zamanda İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. Böylelikle Katılımcının hem kendisi hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
 • İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte İŞKUR’un Asgari Ücret seviyesinde yaptığı ödemeye ilave ücret ödemek isterse yaptığı ödemeleri 6645 sayılı yasanın 9. Maddesi gereği vergiden düşebilir.
 • İşveren Programın bitiminden itibaren bir ay içinde Katılımcıların en az yarısını işe başlatmak ve 3 ay çalıştırmak zorundadır. 23 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı yasa ile İEP’e özel teşvik düzenlenmiştir. Bu teşvik ile  işveren, İEP’İ bitiren kişileri işe aldığında imalat sanayi sektöründe 42 ay diğer tüm sektörlerde ise 30 ay boyunca asgari ücret seviyesindeki SGK işveren primi, İŞKUR tarafından karşılanır. 15 yaşını dolduran ve son 3 ay işsiz olan tüm vatandaşlarımız Program kapsamında çalışabilirken İEP teşviği; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçükler için düzenlenmiştir.
 • İşbaşı Eğitim Programı hakkında detaylı bilgilendirmeyi sona erdiren İŞKUR Şube Müdürü Fahri ACAR, sunumuna 09 Şubat tarihinde 687 KHK ile yasalaşan istihdam teşviki ile devam etti:
 • ‘’09 Şubat 2017 tarihli 687 KHK ile çıkan istihdam teşviği; 01 Şubat 2017 tarihinden başlayarak 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeni işe alınan işsizlerimizi kapsıyor.
 • Bu istihdam teşviğinde yeni işe alınacak sigortalı açısından üç koşul var:
 • İşe alınma tarihi itibari ile işe alınmadan önceki son üç ay işsiz olmak,
 • İşverenin 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki  sigortalı sayısına ilave olmak,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsizlerimizden olmak.’’
 • İŞKUR Müdürümüz, işverenlere açık iş pozisyonlarını İŞKUR’dan karşılamalarının önemini ve şayet işe alınacak işsiz İŞKUR’a kayıtlı değilse önce  İŞKUR’a kayıt yaptırarak İŞKUR üzerinden almanın teşvikten faydalanabilmek için önemli olduğunu hatırlattı.
 • Bu koşulları sağlayan işveren, işe aldığı her bir işsiz için 31 Aralık 2017’ye kadar her ay 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
 • 2017 yılı için Asgari Ücretli bir çalışanın işverene maliyeti 2.177,50 TL’dir. İşveren işe aldığı sigortalı işçisinin asgari ücret tutarı olan 1.404 TL’yi ödeyecek olup geriye kalan  SGK prim ve vergi toplamı olan 773 TL’nin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.
 • İŞKUR Müdürümüz, her sanayicimize atanmış bulunan Tuzla İŞKUR’da görev yapan 47 İŞ ve Meslek Danışmanı ile birlikte devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olarak devletin tüm istihdam program ve teşviklerinden Tuzla’daki sanayicilerimizin yararlanabilmesi için Kaymakamımız himayelerinde yerel yönetim Tuzla Belediyesi, SGK ve OSB yönetimleriyle işbirliği içinde çalışacaklarını ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını bitirdi.
 • Tuzla İşkur müdürü Fahri Acar ‘’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ kapsamında İTOSB’da yapılan bu toplantı ile Tuzla’da her bir OSB Müdürlüğünde tüm sanayicilerimize ayrı ayrı yapılan bilgilendirme toplantılarının hayırlara vesile olmasını ve işsizlerimizin gelir getirici bir işte çalışmaları ile işsizlik oranlarının bir an evvel tek hanelere düşeceğini yürekten temenni ediyoruz''diyerek bir açıklamada bulundu.