DUYURULAR
DUYURULAR
Yıllık İşletme Cetveli İçin Son Tarih 30 Nisan!!

Bilindiği üzere, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün 2014/11 sayılı tebliği gereğince; Sanayi İşletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeleri ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, İşletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda vermesi gerekmektedir. Ayrıca, işletmelerin faal durumdayken vermedikleri 2018 ve 2019 yıllarına ait Yıllık İşletme Cetvelleri var ise ivedilikle girişlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

2020 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin ise 30.04.2021 tarihi saat 23:59’a kadar verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.