DUYURULAR
DUYURULAR
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı / Atık Yönetimi Uygulamaları Hk.

Sayın Katılımcımız;

  •  İlgi a) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği      
  •         b) 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği      
  •        Bilindiği üzere sınaî ve ticarî faaliyetlerinizden kaynaklı, işletme tesisinizde Tehlikeli/Tehlikesiz nitelikte çeşitli atıklar oluşmaktadır. Söz konusu atıkların tamamı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesislerine, üretici olarak tarafınızdan sevk edilmelidir.
  •          İlgi (a) yönetmeliğin ‘’Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri’’ başlığı altında Madde 9- ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla sorumlu olduğu yönünde ifadelere yer verilmiştir.
  •         İlgili yönetmelikte belirtildiği gibi Tehlikeli Atık kapsamına dahil olan atıklarınızın, web tabanlı Çevre Bilgi Sistemi’ne http://online.cevre.gov.tr girişleri en geç 2018 Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Yıllık süreçlerde yapılan bu çalışmaların önemini hatırlatır, 2018 Mart ayı sonuna kadar yapılacak atık beyanlarınızın çıktı alınarak ayrıca tarafımıza sunulması hususunda;
  •        Gereğini önemle rica ederiz. 
  • 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği için tıklayınız.
  • İrtibat için: 
  • Gürkan KARAHAN gurkankarahan@itosb.org.tr