DUYURULAR
DUYURULAR
Sanayi sicil ön kayıt işlemi

Sayın Katılımcımız,

1 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve ilgili maddesi aşağıda ilginize sunulmuş olan kanun gereği üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi sicil ön kayıt işlemi yaptırmanız ve vakit kaybetmeden bu konuda tarafımıza bilgi vermeniz önemlidir.

  • MADDE 4 – 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 2 – Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.
  • Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.
  • Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.”
  • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005.htm

Yürürlüğe giren bu kanun ile birlikte hükümlülüklerini yerine getirmeyen sanayi tesisleri için idari müeyyidelerin uygulanmakta olduğunu bildirir

Gereğini önemle rica ederiz.

İletişim sağlayabileceğiniz il müdürlükleri aşağıda ilginize sunulmuştur.