DUYURULAR
DUYURULAR
Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Hk.

Sayın Katılımcımız,

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. maddesi gereği ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli’’ işlerden olup, 25.05.2015, 24.03.2016, 26.09.2017, 11.11.2018 tarihlerindeki Resmi Gazete yayımları ile yürürlüğe giren 4 ayrı tebliğ ile toplam 117 meslek için Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

En son 03.10.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan tebliğ ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler arasındaki 26 meslekte daha ilaveten Mesle Yeterlilik Belgesi almak zorunlu hale gelmiştir. Böylelikle üretim/imalat sanayinde çalışan personelin önemli bir kısmı için belge almak zorunlu hale gelmiş ve Mesle Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiş olan meslek sayısı şuan için (117 + 26) 143’ e yükselmiştir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen 143 meslek için, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri 2019 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan (Devlet Tarafından) karşılanmaktadır. Kişilerin 1 defaya mahsus faydalanabildiği teşvikler için her bir meslekte belirlenen üst limitler mevcuttur.

Belirlenen meslek dalları için çalışanların mesleki yeterlilik belgesi ile çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Her geçen gün mesleki alanlarda Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik kapsamlarının genişletilmekte olduğu bilinmekte olup, Meslekî Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu kapsamı sürekli artmaktadır.

Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin, ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacakları ve bu hükümlere aykırı davranan işyerlerine ise İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı veya İl Müdürlükleri tarafından idari para cezaları uygulanmaktadır.

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar için ilgili tebliğler kapsamında mesleki yeterlilik belgesi şartının aranmadığı belirtilmektedir.

Yukarıda özet başlıklar halinde belirtilmiş olan meslekî yeterlilik mevzuatı kapsamda özellikle bölge sınırlarımız içindeki sanayi tesislerinin çoğunluklu ihtiyaçları gözetilerek bu alanda tarafımızca bazı önemli çalışmalar yapılmıştır.

Okul eğitimi ile yaptığı işin örtüşmediği veya okul eğitimi hiç olmayan yetişmiş, deneyim sahibi ve nitelikli personellerin belgelendirilerek sanayi tesislerinde nitelikli iş gücü oluşturmaya devam edebilmesi ve nitelikli ara eleman ihtiyacı sorununa çözüm sağlayabilmesi amacıyla, Meslekî Yeterlilik alanında yapılan işbirliği ile İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve OSB Katılımcımız Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.ş. firması ile Personel Belgelendirme Protokolü yapılmıştır.

Yapılan ortak çalışmalarımız sonucu Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. ISO 17024:2012 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından  akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirmeler sonucunda yeterliliklerimize göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla yetkilendirilmiştir. Personel belgelendirme işlemleri sırasında çalışanlarınız ve/veya çalışan adaylarınız OSB sınırlarımızın dışına çıkmadan, sınav merkezleri olarak bilinen İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye ve dersliklerde sınav yapılacaklardır. Tercih ve ihtiyaca göre yapılabilen planlama ile teorik ve uygulama sınavları işyerlerinin kendi yerlerinde yapılabilmektedir.

Siz değerli sanayicilerimiz için hayata geçirilen bu değerli proje kapsamında personel belgelendirme ihtiyaçlarınız için Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. firması ile irtibat sağlayabilirsiniz. İşyerlerinizde çalışan tüm personelin ilgili kanun kapsamındaki uygunluk ve ihtiyaç durumu, proje kapsamındaki uzman arkadaşlarımız tarafından ücretsiz olarak incelenebilmektedir.

Ayrıca Bölge sanayicilerimizin ihtiyacına göre oluşturulacak olan Meslekî Eğitim/Kurs programlarından istifade edebilmek için İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile irtibat sağlayabilirsiniz.

  • İrtibat Bilgileri
  • Mesle Yeterlilik kapsamındaki çalışmalar konusunda irtibat için;
  • Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
  • Adres: İTOSB 9. Cadde, No: 15 Tuzla/İstanbul – Tel: (216) 593 25 75 –
  • E-Posta: tr.myb@kiwa.com / posta@kiwa.com – Web: www.kiwa.com/tr/tr/
  • Mesle Eğitim ve Kurs programları konusunda irtibat için;
  • İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Adres: İTOSB Recep Bilal Hancı Caddesi No: 2 (Müdürlük Binası alt katı) Tuzla/İstanbul –
  • Tel: (216) 593 44 66 – Web: www.itosbtem.meb.k12.tr