DUYURULAR
DUYURULAR
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Hk.
  • Sayın Katılımcımız,
  • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 1. Maddesi gereği; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve ilgili Bakanlık tarafından yayımlanan 25.05.2015 tarih 29366 sayılı, 24.03.2016 tarih 29663 sayılı ve 26.09.2017 tarih 30192 sayılı 3 ayrı tebliğ ile toplam 81 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmişti.
  • Son olarak 11.11.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiş olan 30592 sayılı tebliğ ile 36 meslekte daha ilaveten Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunlu hale gelmiştir. Böylelikle imalat/üretim sanayinde çalışan personelin önemli bir kısmı için belge almak zorunlu hale gelmiş ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiş olan meslek sayısı (81 + 36) 117'ye yükselmiştir. 
  • İlgili Tebliğler ile, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacakları ve bu hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından idari para cezaları uygulanacağı belirtilmektedir.
  • Bahse konu meslekler, mesleki yeterlilik belgesi alınması, şartları …vb detaylı bilgi ve belgelere https://www.myk.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir. 
  • İlgili tebliğler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler aşağıda ilginize sunulmuştur.