DUYURULAR
DUYURULAR
Mesai Saatleri Denetlemesi Hk.

Sayın Katılımcımız;

26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin “Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine” İl Hıfzıssıhha 100 Nolu Meclis Kararı ile karara bağlanmıştır.

Ancak İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 2020/95 sayılı Basın Açıklaması ile “Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarında mesai saati başlangıcının 07:00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir” şeklinde düzenlenmiştir.  

Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarında bulunan firmaların mesai başlangıç saatlerine uyup uymadıklarının İstanbul Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından denetlenecek olup, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için bilgilerinize önemle rica ederiz.