DUYURULAR
DUYURULAR
Covid -19 Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Katılımcımız,

Covid-19 ile mücadelede işyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik sistem ve standart gereksiniminden yola çıkarak, İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği içinde “İSO Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı” çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında bir çalışanın evinden işyerine ulaşması, işyerinde geçirdiği süre ve işyerinden tekrar evine ulaşımına dair her aşamada gerek işyeri gerekse çalışanlar tarafından yapılması gerekenler çok detaylı bir şekilde ve bilimsel veriler ışığında ortaya konmaktadır.

Çalışanlarımızın yanı sıra firmalarımızda görevli işyeri hekiminden, iş güvenlik uzmanına, kalite yönetim sistemi sorumlusundan, çalışan temsilcisi, işveren vekili, işverene kadar herkesin görev ve sorumlulukları belirtildiği çalışma ile ilgili bir web eğitimi gerçekleştirilecektir.

Siz değerli sanayicilerimiz için 18 Eylül Cuma günü 15:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Covid-19 ile Mücadele Standardı Web Eğitimi”ne Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Recep Bilal Hancı ve Bölge Müdürlüğümüz yetkilileride katılım sağlayacak olup, katılım sağlayacak kişilerin e-posta bilgisini (liste halinde olabilir) en geç 18.09.2020 tarihi saat 10:00’a kadar Bölge Müdürlüğümüze bildirmeniz halinde zoom linki ilgili mail adreslerine bildirilecektir.

Covid-19 ile mücadele toplu davranış değişikliği gerektirdiğinden, söz konusu eğitime yüksek katılım sağlanması eğitimin verimini artıracak ve Covid-19 ile mücadelede başarı sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Covid-19 ile Mücadele Standardı Web Eğitimi ’ne katılımınız ücretsiz olmakla birlikte katılımcı kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

Bölgemizde faaliyet gösteren tüm firmaların bu etkinliğimize katılımını önem arz etmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.