DUYURULAR
DUYURULAR
2018 yılı için Atık Ambalaj Bildirimleri Hk.

Sayın Katılımcımız;

  • İlgi a) 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği      
  •        b) 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği      
  •        Bilindiği üzere sınaî ve ticarî faaliyetlerinizden kaynaklı, işletme tesisinizde Tehlikeli olmayan ambalaj atıkları oluşmaktadır.
  •         Plastik, kağıt-karton, ahşap, cam ve metal ambalaj atıklarının tamamı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Lisanslı Geri Kazanım tesisleri aracılığı ile toplanmalı ve bu atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır. 
  •          İlgi (a) yönetmeliğin ‘’Atık üreticilerinin yükümlülükleri’’ başlığı altında Madde 11) Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimlerin bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla sorumlu olduğu yönünde ifadelere yer verilmiştir.
  •         İlgili yönetmelikte belirtildiği gibi Atık Ambalaj kapsamına dahil olan atıklarınızın, web tabanlı Ambalaj Bilgi Sistemi’ne girişleri en geç 2019 Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Yıllık süreçlerde yapılan bu çalışmaların önemini hatırlatır, 2019 Mart ayı sonuna kadar yapılacak atık beyanlarınızın birer çıktısını tarafımıza sunmanız hususunda;
  •        Gereğini önemle rica ederiz. 
  • 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği için tıklayınız.  
  • İrtibat için: 
  • Gürkan KARAHAN gurkankarahan@itosb.org.tr